हा लेख फरीदाबाद जिल्ह्याविषयी आहे. फरीदाबाद शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

फरीदाबाद हा भारताच्या हरियाणा राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र फरीदाबाद येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा