रुद्रप्रयाग जिल्हा

रुद्रप्रयाग जिल्हा हा भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र रुद्रप्रयाग येथे आहे.