जमुई जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील जमुई जिल्ह्याविषयी आहे. जमुई शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

जमुई हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र जमुई येथे आहे. या जिल्ह्याची रचना २१ फेब्रुवारी, १९९१ रोजी मुंगेर जिल्ह्यातून करण्यात आली.

तालुके संपादन