जमुई

बिहारमधील शहर, भारत

जमुई भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर जमुई जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.