मुंगेर जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील मुंगेर जिल्ह्याविषयी आहे. मुंगेर शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

मुंगेर हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र मुंगेर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा