लुधियाना जिल्हा

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख लुधियाना जिल्ह्याविषयी आहे. लुधियाना शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

लुधियाना हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र लुधियाना येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन