रायसेन

भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यातील एक शहर

रायसेन हे भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर रायसेन जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.

रायसेन मंडी