हा लेख सरछिप जिल्ह्याविषयी आहे. सरछिप शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

सरछिप जिल्हा भारतातील मिझोरम राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र सरछिप येथे आहे.

२०११च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ६४,९३७ होती.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा


मिझोरममधील जिल्हे
ऐझॉल - कोलासिब - चंफाइ - मामित
लुंग्लेइ - लॉँग्ट्लाइ - सरछिप - सैहा