हा लेख कोलासिब जिल्ह्याविषयी आहे. कोलासिब शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

कोलासिब जिल्हा भारतातील मिझोरम राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र कोलासिब येथे आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ८३,९५५ इतकी होती.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन


मिझोरममधील जिल्हे
ऐझॉल - कोलासिब - चंफाइ - मामित
लुंग्लेइ - लॉँग्ट्लाइ - सरछिप - सैहा