कोलासिब हे भारताच्या मिझोरम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर कोलासिब जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.

मिझोरममधील जिल्हे
ऐझॉल - कोलासिब - चंफाइ - मामित
लुंग्लेइ - लॉँग्ट्लाइ - सरछिप - सैहा