हा लेख लुंग्लेइ जिल्ह्याविषयी आहे. लुंग्लेइ शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

लुंग्लेइ जिल्हा भारतातील मिझोरम राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र लुंग्लेइ येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा


मिझोरममधील जिल्हे
ऐझॉल - कोलासिब - चंफाइ - मामित
लुंग्लेइ - लॉँग्ट्लाइ - सरछिप - सैहा