नालंदा जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

नालंदा हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र बिहार शरीफ येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन