पेराम्बलुर भारताच्या तमिळनाडू राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर पेराम्बलुर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.

२०११च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ४९,६४० होती.