आंबेडकर नगर जिल्हा

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख आंबेडकर नगर जिल्ह्याविषयी आहे. आंबेडकर नगरच्या ईतर उपयोगांसाठी पहा - आंबेडकर नगर (निःसंदिग्धीकरण)

आंबेडकर नगर जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्याचा जिल्हा

२७° २७′ ००″ N, ८३° ०७′ ४८″ E

देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश


आंबेडकर नगर जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र अकबरपूर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा

राजेसुल्तानपूर

हे सुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा