चत्रा भारताच्या झारखंड राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर चत्रा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.