हा लेख चत्रा जिल्ह्याविषयी आहे. चत्रा शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

चत्रा हा भारताच्या झारखंड राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र चत्रा येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा