वलसाड(बलसाड) हे भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर आहे. हे बलसाड जिल्ह्याचे प्रशासकीय केन्द्र आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १,७०,०६० इतकी होती.