कोक्राझार भारताच्या आसाम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर कोक्राझार जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.