सुपौल

बिहारमधील गाव, भारत

सुपौल भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर सुपौल जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.