सुपौल जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील सुपौल जिल्ह्याविषयी आहे. सुपौल शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

सुपौल हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र सुपौल येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन