पश्चिम सिंगभूम जिल्हा

पश्चिम सिंगभूम हा भारताच्या झारखंड राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र चैबासा येथे आहे.

१९९०मध्ये पूर्वीच्या सिंगभूम जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यावर हा जिल्हा अस्तित्वात आला.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा