चैबासा भारताच्या झारखंड राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर पश्चिम सिंगभूम जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.