फिरोजपूर भारताच्या पंजाब राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर फिरोजपूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.