करौली

राजस्थानमधील शहर, भारत

करौली भारताच्या राजस्थान राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर करौली जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.