नडियाद

गुजरातमधील शहर, भारत

नडियाद हे भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर आहे.