पूर्व कामेंग जिल्हा

भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील जिल्हा.

पूर्व कामेंग जिल्हा हा भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र सेप्पा येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा


अरुणाचल प्रदेशमधील जिल्हे
चांगलांग - दिबांग व्हॅली - पूर्व कामेंग - पूर्व सियांग - लोअर सुबांसिरी
लोहित - पापुम पारे - तवांग - तिरप - अपर सुबांसिरी - लोंगडिंग
अपर सियांग - पश्चिम कामेंग - पश्चिम सियांग