सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°१८′०″N ९३°३′०″E