उत्तरकाशी जिल्हा

उत्तराखंड राज्यातील एक जिल्हा

उत्तरकाशी जिल्हा हा भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र उत्तरकाशी येथे आहे.

तालुकेसंपादन करा

चतुःसीमासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा