गोलाघाट

आसाममधील शहर, भारत

गोलाघाट भारताच्या आसाम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर गोलाघाट जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.