धेनकनाल जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख धेनकनाल जिल्ह्याविषयी आहे. धेनकनाल शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


धेनकनाल जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र धेनकनाल येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा