शेवपूर जिल्हा

भारतातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा
(शिवपुर जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख शेवपूर जिल्ह्याविषयी आहे. शेवपूर शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

शेवपूर जिल्हा भारतातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा