मुक्तसर जिल्हा

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख मुक्तसर जिल्ह्याविषयी आहे. मुक्तसर शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

मुक्तसर हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र मुक्तसर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा