धोलपूर

राजस्थानमधील शहर, भारत

धोलपूर भारताच्या राजस्थान राज्यातील एक शहर आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १,२६,१४२ होती.

हे शहर धोलपूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.