धलाई जिल्हा हा भारताच्या त्रिपुरा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र अम्बासा येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा