चंफाई

(चंफाइ या पानावरून पुनर्निर्देशित)

चंफाइ हे भारताच्या मिझोरम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर चंफाइ जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.