नुआपाडा जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख नुआपाडा जिल्ह्याविषयी आहे. नुआपाडा शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


नुआपाडा जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र नुआपाडा येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा