सुरेंद्रनगर दुधरेज

(सुरेन्द्रनगर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

सुरेन्द्रनगर हे भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर आहे. हे सुरेन्द्रनगर जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण आहे.

हे शहर पूर्वीच्या सुरेन्द्रनगर संस्थानची राजधानी होते.