बागेश्वर जिल्हा

भारतातल्या उत्तराखंड राज्यातील जिल्हा

बागेश्वर जिल्हा हा भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र बागेश्वर येथे आहे.