नीमच

मध्य प्रदेशातील शहर, भारत

नीमच हे भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर नीमच जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.

Neemuch Mandi Bhav Today