सोनेपुर जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख सोनेपुर जिल्ह्याविषयी आहे. सोनेपुर शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


सोनेपुर जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र सोनेपुर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा