रायगडा जिल्हा

ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा

हा लेख रायगडा जिल्ह्याविषयी आहे. रायगडा शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


रायगडा जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र रायगडा येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा