हमीरपूर जिल्हा

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख हमीरपूर जिल्ह्याविषयी आहे. हमीरपूर शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

हमीरपूर जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्याचा जिल्हा

२५° ४५′ ००″ N, ८०° ००′ ००″ E

देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश

हमीरपूर जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र हमीरपूर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा