मोरेना

मध्य प्रदेशातील शहर

मोरेना हे भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर मोरेना जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.