मोरेना जिल्हा

मध्य प्रदेशाचा एक जिल्हा

हा लेख मोरेना जिल्ह्याविषयी आहे. मोरेना शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

मोरेना जिल्हा भारतातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र मोरेना येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन