यिंगकियाँग

(यिंगकियॉॅंग या पानावरून पुनर्निर्देशित)

यिंगकियाँग भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ६,१३४ होती.

हे शहर अपर सियांग जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.