धार जिल्हा

भारतातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा

हा लेख धार जिल्ह्याविषयी आहे. धार शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

धार जिल्हा भारतातील मध्य प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या २१,८५,७९३ इतकी होती.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन