गोड्डा जिल्हा

झारखंडचा जिल्हा

हा लेख गोड्डा जिल्ह्याविषयी आहे. गोड्डा शहराबद्दलचा लेख गोड्डा आहे.

गोड्डा हा भारताच्या झारखंड राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र गोड्डा येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा