श्रीकाकुळम

(श्रीकाकुलम या पानावरून पुनर्निर्देशित)

श्रीकाकुळम हे भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील शहर आहे.

हे शहर श्रीकाकुलम जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र असून २०११च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १,२५,९३९ तर महानगराची लोकसंख्या १,४७,०१५ होती.