श्रीकाकुलम जिल्हा

भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख श्रीकाकुलम जिल्ह्याविषयी आहे. श्रीकाकुलम शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

श्रीकाकुलम भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र श्रीकाकुलम येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा