तवांग भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे. हे शहर तवांग जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.